Rynek suplementów diety w Polsce! 

Rynek suplementów diety wymaga pilnej poprawy regulacji dotyczących tych produktów. Polscy konsumenci spożywają coraz więcej suplementów diety, traktując je nierzadko jako panaceum na różne dolegliwości. Nie wiadomo jednak dokładnie, co spożywamy, gdyż wprowadzanie do obrotu i sprzedaż są praktycznie poza skuteczną kontrolą. Badania laboratoryjne suplementów diety zlecone przez NIK wykazały, że wiele suplementów nie wykazuje cech deklarowanych przez producentów, a zdarzają się też po prostu szkodliwe dla zdrowia. W sprzedaży, w tym internetowej, ale także w sklepach stacjonarnych i aptekach, obok rzetelnych preparatów znajdowały się suplementy diety zafałszowane zawierające np. bakterie chorobotwórcze, substancje zakazane z listy psychoaktywnych, czy stymulanty podobne strukturalnie do amfetaminy, czyli działające jak narkotyki.

Rynek suplementów diety rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. W 2015 r. Polacy wydali na suplementy diety 3,5 mld zł, kupując blisko 190 mln opakowań. Statystyczny Polak więc nabył sześć opakowań suplementów diety, wydając na nie ok. 100 zł. W rejestrze Głównego Inspektoratu Sanitarnego od 2007 r. wpisano łącznie blisko 30 tys. produktów zgłoszonych jako suplementy diety. Badania wykazują, że rynek ten w latach 2017-2020 będzie rozwijał się w tempie ok. 8 proc. rocznie.

Kto może wprowadzić suplement na rynek?

W obecnym stanie prawnym każdy może wprowadzić suplement na rynek, deklarując jedynie jego skład organom sanitarnym w drodze tzw. notyfikacji. Teoretycznie istnieją szanse, że produkt, który trafia na rynek zostanie zbadany, jednak w praktyce skala rynku przekracza aktualne możliwości kontrolne Inspekcji Sanitarnej. Kontrole, które prowadzi Inspekcja dotyczą zaledwie części rynku, a same postępowania mogą trwać nierzadko – jak wykazała kontrola NIK – nawet kilka lat. W licznych przypadkach sprzedawane suplementy diety nie są badane. Ochrona konsumentów staje się wówczas fikcją.

Notyfikacja suplementów diety

Wprowadzenie na rynek suplementu diety wymaga ze strony przedsiębiorcy jedynie prawidłowego złożenia powiadomienia do organu nadzoru, którym jest Główny Inspektor Sanitarny. Spełnienie tego warunku formalnego umożliwia sprzedaż zgłoszonego produktu.

Informacje dotyczące sprzedaży suplementów diety w USA

W Stanach Zjednoczonych Amerykańska agencja Food and Drug Administration (FDA) reguluje obrót suplementami i składnikami wykorzystywanymi w ich produkcji innymi przepisami, niż obrót „konwencjonalną” żywnością i lekami (na receptę i OTC). Sprzedaż suplementów diety regulowana jest w USA ustawą Dietary Supplement Health and Education Act of 1994 (DSHEA), zgodnie z którą producent suplementów jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa suplementów diety przed wprowadzeniem ich na rynek. Agencja Food and Drug Administration www.fda.gov natomiast odpowiada za niebezpieczne suplementy będące już w obiegu. Producent jest odpowiedzialny za umieszczenie informacji na etykiecie, które muszą być zgodne z prawdą i nie mogą być mylące.

W przypadku suplementów, producenci nie muszą rejestrować swoich produktów w FDA, ani mieć zgody FDA na ich produkcję czy sprzedaż. Muszą jednak zarejestrować firmę (establishment). Ponadto, takiej rejestracji muszą dokonać wszystkie podmioty w łańcuchu zaopatrzenia (producent, firma pakująca, etykietująca i przechowująca produkt). Rejestracji dokonuje się online, przed rozpoczęciem procesu importowego.

Zgodnie z rozporządzeniem FDA nr 21 CFR 111 (http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/Title21/21cfr111_main_02.tpl) wszystkie krajowe i zagraniczne firmy produkcyjne, pakujące, oznakowujące i przechowujące suplementy diety, jak również te przeprowadzające testy, kontrolę jakości i dystrybucję w USA, muszą przestrzegać zasad Current Good Manufacturing Practices (cGMPS) związanych z kontrolą jakości. Poza tym, producent, firma pakująca i dystrybutor, którego nazwa widnieje na etykiecie suplementu diety wprowadzanego na rynek USA, są zobowiązani do przekazania FDA raportów na temat wszystkich ciężkich zdarzeń niepożądanych (ang. Serious Adverse Events) związanych z użyciem tego suplementu na terenie USA.

FDA jest odpowiedzialna również za informacje o produkcie takie, jak oznakowanie, etykiety i instrukcje. Agencja Federal Trade Commission (FTC) reguluje natomiast reklamę suplementów diety. Przewodnik FTC na ten temat znajduje się na stronie agencji:http://business.ftc.gov/documents/bus09-dietary-supplements-advertising-guide-industry

Notyfikacja o imporcie suplementu (premarket notification) musi zostać przesłana przez producenta lub dostawcę na 75 dni przed wysłaniem towaru do:

Office of Nutritional Products

Labeling and Dietary Supplements (HFS–820)

Center for Food Safety and Applied Nutrition

Food and Drug Administration

5100 Paint Branch Pkwy.

College Park, MD 20740

w przypadku, kiedy na rynek USA ma zostać wprowadzony suplement diety, który zawiera nowy składnik dietetyczny, nie wykorzystywany do tej pory jako produkt żywnościowy. Notyfikacja musi zawierać odnośniki do istniejących publikacji, na bazie których producent lub dostawca może stwierdzić, że suplement diety zawierający ten składnik powinien być bezpieczny.

Informacje dot. etykietowania oraz dobrych praktyk w produkcji znajdują się tu: http://sis.nlm.nih.gov/enviro/dietarysupplements.html#a3

 Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać odpowiedni dla Ciebie produkt lub produkty.

Źródło:

Uwaga! Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Dla zachowania zdrowia ważne jest stosowanie zbilansowanej diety i prowadzenie zdrowego stylu życia.

Zobacz również:

Czy wiesz, że większość chorób ma swój początek w jelitach?

Chcesz dowiedzieć się więcej? Chcesz wiedzieć jak temu zaradzić? Pobierz DARMOWY poradnik.