Natures Sunshine to amerykańska firma, która zajmuje się produkcją suplementów diety, ziół, witamin oraz minerałów. Produkty NSP to gwarancja wysokiej jakości oraz skuteczności.

Zanim jednak wyjaśnimy dlaczego NSP, postanowiliśmy poniżej zestawić regulacje dotyczące rynku polskiego i amerykańskiego. 

Rynek suplementów diety w Polsce

Rynek suplementów diety wymaga pilnej poprawy regulacji dotyczących tych produktów. Polscy konsumenci spożywają coraz więcej suplementów diety, traktując je nierzadko jako panaceum na różne dolegliwości. Nie wiadomo jednak dokładnie, co spożywamy, gdyż wprowadzanie do obrotu i sprzedaż są praktycznie poza skuteczną kontrolą. Badania laboratoryjne suplementów diety zlecone przez NIK wykazały, że wiele suplementów nie wykazuje cech deklarowanych przez producentów, a zdarzają się też po prostu szkodliwe dla zdrowia. W sprzedaży, w tym internetowej, ale także w sklepach stacjonarnych i aptekach, obok rzetelnych preparatów znajdowały się suplementy diety zafałszowane zawierające np. bakterie chorobotwórcze, substancje zakazane z listy psychoaktywnych, czy stymulanty podobne strukturalnie do amfetaminy, czyli działające jak narkotyki.

Rynek suplementów diety rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. W 2015 r. Polacy wydali na suplementy diety 3,5 mld zł, kupując blisko 190 mln opakowań. Statystyczny Polak więc nabył sześć opakowań suplementów diety, wydając na nie ok. 100 zł. W rejestrze Głównego Inspektoratu Sanitarnego od 2007 r. wpisano łącznie blisko 30 tys. produktów zgłoszonych jako suplementy diety. Badania wykazują, że rynek ten w latach 2017-2020 będzie rozwijał się w tempie ok. 8 proc. rocznie.

Kto może wprowadzić suplement na rynek?

W obecnym stanie prawnym każdy może wprowadzić suplement na rynek, deklarując jedynie jego skład organom sanitarnym w drodze tzw. notyfikacji. Teoretycznie istnieją szanse, że produkt, który trafia na rynek zostanie zbadany, jednak w praktyce skala rynku przekracza aktualne możliwości kontrolne Inspekcji Sanitarnej. Kontrole, które prowadzi Inspekcja dotyczą zaledwie części rynku, a same postępowania mogą trwać nierzadko – jak wykazała kontrola NIK – nawet kilka lat. W licznych przypadkach sprzedawane suplementy diety nie są badane. Ochrona konsumentów staje się wówczas fikcją.

Notyfikacja suplementów diety

Wprowadzenie na rynek suplementu diety wymaga ze strony przedsiębiorcy jedynie prawidłowego złożenia powiadomienia do organu nadzoru, którym jest Główny Inspektor Sanitarny. Spełnienie tego warunku formalnego umożliwia sprzedaż zgłoszonego produktu.

Informacje dotyczące sprzedaży suplementów diety w USA

W Stanach Zjednoczonych Amerykańska agencja Food and Drug Administration (FDA) reguluje obrót suplementami i składnikami wykorzystywanymi w ich produkcji innymi przepisami, niż obrót „konwencjonalną” żywnością i lekami (na receptę i OTC). Sprzedaż suplementów diety regulowana jest w USA ustawą Dietary Supplement Health and Education Act of 1994 (DSHEA), zgodnie z którą producent suplementów jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa suplementów diety przed wprowadzeniem ich na rynek. Agencja Food and Drug Administration www.fda.gov natomiast odpowiada za niebezpieczne suplementy będące już w obiegu. Producent jest odpowiedzialny za umieszczenie informacji na etykiecie, które muszą być zgodne z prawdą i nie mogą być mylące.

W przypadku suplementów, producenci nie muszą rejestrować swoich produktów w FDA, ani mieć zgody FDA na ich produkcję czy sprzedaż. Muszą jednak zarejestrować firmę (establishment). Ponadto, takiej rejestracji muszą dokonać wszystkie podmioty w łańcuchu zaopatrzenia (producent, firma pakująca, etykietująca i przechowująca produkt). Rejestracji dokonuje się online, przed rozpoczęciem procesu importowego.

Zgodnie z rozporządzeniem FDA nr 21 CFR 111 (http://ecfr.gpoaccess.gov/cgi/t/text/text-idx?c=ecfr&tpl=/ecfrbrowse/Title21/21cfr111_main_02.tpl) wszystkie krajowe i zagraniczne firmy produkcyjne, pakujące, oznakowujące i przechowujące suplementy diety, jak również te przeprowadzające testy, kontrolę jakości i dystrybucję w USA, muszą przestrzegać zasad Current Good Manufacturing Practices (cGMPS) związanych z kontrolą jakości. Poza tym, producent, firma pakująca i dystrybutor, którego nazwa widnieje na etykiecie suplementu diety wprowadzanego na rynek USA, są zobowiązani do przekazania FDA raportów na temat wszystkich ciężkich zdarzeń niepożądanych (ang. Serious Adverse Events) związanych z użyciem tego suplementu na terenie USA.

FDA jest odpowiedzialna również za informacje o produkcie takie, jak oznakowanie, etykiety i instrukcje. Agencja Federal Trade Commission (FTC) reguluje natomiast reklamę suplementów diety. Przewodnik FTC na ten temat znajduje się na stronie agencji:http://business.ftc.gov/documents/bus09-dietary-supplements-advertising-guide-industry

Notyfikacja o imporcie suplementu (premarket notification) musi zostać przesłana przez producenta lub dostawcę na 75 dni przed wysłaniem towaru do

Office of Nutritional Products

Labeling and Dietary Supplements (HFS–820)

Center for Food Safety and Applied Nutrition

Food and Drug Administration

5100 Paint Branch Pkwy.

College Park, MD 20740

w przypadku, kiedy na rynek USA ma zostać wprowadzony suplement diety, który zawiera nowy składnik dietetyczny, nie wykorzystywany do tej pory jako produkt żywnościowy. Notyfikacja musi zawierać odnośniki do istniejących publikacji, na bazie których producent lub dostawca może stwierdzić, że suplement diety zawierający ten składnik powinien być bezpieczny.

Informacje dot. etykietowania oraz dobrych praktyk w produkcji znajdują się tu: http://sis.nlm.nih.gov/enviro/dietarysupplements.html#a3

Dlaczego Nature’s Sunshine?

Natures Sunshine jest amerykańską firmą, jak wyżej można zauważyć rynek amerykański jest dużo lepiej uregulowany i kontrolowany, a co za tym idzie, produkty posiadają dużo lepszą jakość.

Nature’s Sunshine w 1972 roku jako pierwsza firma na świecie umieściła zioła w kapsułkach. Z małego rodzinnego przedsięwzięcia przekształciła się w jedną z wiodących firm zajmujących się zdrowiem i wellness na całym świecie. 

Produkty NSP są w 100% naturalne, poddawane wieloetapowej kontroli jakości wewnątrz firmy i przez niezależne instytucje zewnętrzne. Mają wszystkie niezbędne dopuszczenia, certyfikaty potwierdzające składy i działanie, rekomendacje instytucji naukowych, kontrolnych i badawczych. Przede wszystkim jednak spotkaliśmy się z olbrzymią ilością osób, którym po prostu pomogły.

Nasza jakość

Firma NSP posiada Centrum badań i innowacji – The Hughes Center – laboratorium zajmujące się badaniem wpływu suplementów diety na organizm ludzki! Ogromna wiedza zatrudnionych naukowców wsparta najlepszymi na świecie technologiami pozwala poznać siłę działania każdego składnika, znaleźć idealne połączenie i stworzyć najlepsze suplementy. Wyposażenie centrum pozwala badać wpływ suplementów diety na poszczególne układy organizmu na poziomie molekularnym.

Firma sprawdza surowce i gotowe wyroby tak dokładnie jak tylko to możliwe technologicznie – ponad 600 badań przeprowadzanych przez firmę identyfikują surowce, inne testy ilość aktywnych składników, brak substancji szkodliwych oraz  siłę działania surowców i produktów.

Wielokrotnym kontrolom poddawane są nie tylko surowce, ale produkty podczas całego cyklu produkcji, mieszania, kapsułkowania i pakowania, a nawet magazynowania, zanim trafi do sprzedaży.

Klient otrzymuje wyłącznie to, co jest wyszczególnione na etykiecie, która gwarantuje absolutne bezpieczeństwo!

Certyfikat pochodzenia

Certyfikaty najwyższej jakości

 

Dobra Praktyka Produkcyjna

GMP – Good Manufacturing Practice

 

Dobra Praktyka Laboratoryjna

GLP – Good Laboratory Practice

 

Krajowe Stowarzyszenie Sanitarne USA

NSF – National Sanitation Foundation

 

Agencja ds. Żywności i Leków

FDA – Food and Drug Administration

 

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

ISO 9001 – International Standard Organization

Produkty Terapeutycznie Kontrolowane

TGA – Terapeutic Goods Administration

Produkty uznane jako koszerne

HALAL – Islamska Rada ds. Produktów Żywnościowych

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Zwyczajowa nazwa: Sanepid

Skontaktuj się z nami aby nabywać produkty w cenach hurtowych!

Źródło:

Uwaga! Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Dla zachowania zdrowia ważne jest stosowanie zbilansowanej diety i prowadzenie zdrowego stylu życia.

Zobacz również: